Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,130,606

 Một số giải pháp tổ chức liên kết giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng dân cư trong giáo dục đạo đức cho HS THCS ở thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thị Phi
Nơi đăng: Thông tin khoa học chào mừng 25 năm ngày thành lập trường ĐHSP, ĐHĐN; Số: 3;Từ->đến trang: ;Năm: 2000
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn