Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,131,629

 Nếp sống mới của tuổi trẻ
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thị Phi
Nơi đăng: Thông tin khoa học khoa Tâm lý - giáo dục
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2006
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tuổi trẻ hiện tại có nhiều đặc tính bất thường, khác hẳn với đặc tính thời kỳ tuổi trẻ của phụ huynh ngày trước. Nhiều đặc tính của tuổi trẻ thời đại đã làm buồn lòng phụ huynh không ít và cũng gây trở ngại không ít cho các nhà giáo dục. Nhận diện được sự biến đổi ở tuổi trẻ, đặc biệt là những yếu tố xã hội nào tạo ra những biến đổi bất thường đó có ý nghĩa quan trọng trong đối xử và giáo dục tuổi trẻ.
ABSTRACT

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn