Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,301,560

 Phân tích đánh giá dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Hòa Cầm - Hòa Phước đầu tư theo hình thức BOT ở giai đoạn vận hành khai thác nhằm bổ sung hoàn thiện văn bản pháp quy.
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  KS. Lê Thị Phượng; Thành viên:  Không có
Số: T2012-06-18 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Hiện nay, có nhiều dự án giao thông đường bộ được đầu tư theo hình thức BOT. Bên cạnh những ưu điểm như huy động được các nguồn vốn tư nhân, chia sẻ bớt rủi ro và gánh nặng cho Nhà nước thì trong quá trình khai thác dự án vẫn còn nhiều tồn tại như chất lượng công trình chưa được đảm bảo, sự biến dạng dự án BOT, sự bất cập trong hình thức thu phí hoàn vốn khiến cho các dự án này gặp nhiều khó khăn khi đưa vào sử dụng. Trên cơ sở phân tích dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A đoạn Hòa Cầm Hòa Phước, đề tài đã đề xuất một số quan điểm nhằm bổ sung, hoàn thiện văn bản pháp luật và hợp đồng của dự án BOT; đồng thời xây dựng quy trình vận hành và khai thác dự án BOT trong giao thông hợp lý.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
- Sản phẩm: Mô hình quản lý vận hành dự án BOT.  

- Địa chỉ ứng dụng: Sử dụng làm tài liệu giảng dạy tại Khoa Kỹ thuật xây dựng và làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các đơn vị có liên quan.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn