Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,301,500

 Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý nhằm khắc phục tồn tại trong vận hành khai thác nhà chung cư
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  KS. Lê Thị Phượng; Thành viên:  không có
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: T2013-06-33 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Hiện nay, với tốc độ gia tăng dân số ngày càng cao thì chung cư là một giải pháp hàng đầu nhằm đáp ứng nhu bức thiết về nhà ở trong các đô thị. Tuy nhiên, khi đi vào khai thác thì loại hình dự án này còn nhiều bất cập như vấn đề phân định rõ quyền sở hữu chung, riêng; vấn đề phí dịch vụ chưa thỏa đáng; mô hình quản lý chung cư còn bất cập và thiếu hiệu quả nên đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua nhà, chủ đầu tư và mô hình phát triển nhà chung cư hiện nay. Do đó, đề tài tập trung nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý, khai thác nhà chung cư nhằm khắc phục những  mặt hạn chế này.

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

- Sản phẩm: Mô hình quản lý khai thác nhà chung cư
- Địa chỉ ứng dụng: Sử dụng làm tài liệu giảng dạy tại Khoa Kỹ thuật xây dựng và làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các đơn vị có liên quan.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn