Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,298,754

 Nghiên cứu dự báo nhu cầu nhà chung cư trên địa bàn tp đà nẵng đến năm 2025
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  KS. Lê Thị Phượng; Thành viên:  Không có
Số: T2014-06-54 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

 Với tốc độ gia tăng dân số ngày càng cao thì chung cư là một giáp pháp hàng đầu nhằm đáp ứng nhu nhà ở trong các đô thị. Gần đây, Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu trong cả nước về tạo chỗ ở ổn định cho người thu nhập thấp thông qua chương trình phát triển nhà ở. Tuy nhiên, do tính toán đầu tư chưa đúng với nhu cầu, xác định địa điểm xây dựng chưa phù hợp, công tác quản lý chưa chặt chẽ khiến cho việc đầu tư xây dựng và khai thác các khu chung cư tại Đà Nẵng chưa thực sự hiệu quả trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân.

Do đó, căn cứ vào một số yếu tố kinh tế xã hội và qui hoạch phát triển chung của Thành phố Đà Nẵng, đề tài tập trung nghiên cứu dự báo số lượng nhà chung cư ở Đà Nẵng cho những năm sắp tới và tầm nhìn đến năm 2025.

- Sản phẩm: Số liệu dự báo nhu cầu nhà chung cư tại Đà Nẵng

- Địa chỉ ứng dụng: Sử dụng làm tài liệu giảng dạy tại Khoa Kỹ thuật xây dựng và làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các đơn vị có liên quan.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn