Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,102

 Đặc trưng quan hệ người dạy và người học trong giáo dục dựa vào đầu ra
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Phương Loan
Nơi đăng: Tạp chí Tâm lý học xã hội; Số: 10;Từ->đến trang: 17-23;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo tập trung phân tích mối quan hệ người dạy (Thầy) - người học (Trò) trong "Giáo dục dựa vào kết quả đầu ra" (Outcome-based Education), một hướng tiếp cận dạy học hiện đại nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho người học đã và đang được áp dụng ở Việt Nam. Nội dung bài báo đề cập đến những vấn đề: khái niệm, bản chất, nội dung, hình thức mối quan hệ tương tác thầy - trò trong dạy học dựa vào kết quả đầu ra. Từ đó nêu đề xuất định hướng giải pháp phát triển quan hệ tương tác thầy - trò nhằm nâng cao chất lượng dạy học theo tiếp cận dựa vào kết quả đầu ra hiện nay.
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn