Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,107

 Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại với châu Mỹ Latinh của chính quyền Tổng thống Obama
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Phương Loan
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” năm 2019, NXB ĐHQGHN, ISBN 9 786 049 805 714; Số: 2019;Từ->đến trang: 281-291;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Châu Mỹ Latinh, với dân số khoảng 643 triệu người (2017) và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 5.514,63 tỷ đô la Mỹ (2017), luôn được xem là một thị trường rộng lớn của Hoa Kỳ. Mối quan tâm của Hoa Kỳ đối với khu vực này, trên thực tế, rất đa dạng, phủ khắp từ an ninh – chính trị, kinh tế - thương mại, đến dân chủ và nhân quyền. Sự gần gũi về khoảng cách địa lý cũng là một trong những điều kiện tăng cường sự phụ thuộc về kinh tế giữa Hoa Kỳ với các nước trong khu vực. Hoa Kỳ đã ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với 11 nước, trở thành đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu tại khu vực. Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với khu vực Mỹ Latinh, với trọng tâm là giai đoạn cầm quyền của Tổng thống Barack Obama.
ABSTRACT
Latin America has always been a source of interest to the U.S. as it is home to 643 million people (as of 2017) with 2017 GDP (Gross Domestic Product) amounting to US$ 5.514,63 billion. In its course of development, the U.S. interests in this region has been very diverse ranging from security, politics, economics, trade, to democracy promotion and human rights observation. Also, geographical proximity strengthens U.S.-Latin America economic relations realized via a number of Free Trade Agreements (FTAs) between the U.S. and 11 countries in the region. This paper is aimed at analyzing American foreign policy towards Latin American, with a focus on policies executed under the Obama administration.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn