Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,050,839

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phương Thức phòng thủ biển đảo dưới thời các vua triều Nguyễn - Bài học kinh nghiệm. Tác giả: Lưu Trang. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Số: 07. Trang: 55-66. Năm 2014. (Jan 30 2016 11:14AM)
[2]Bài báo: Một số hình thức khai thác hệ thống tư liệu từ các bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dạy học lịch sử Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lưu Trang - Nguyễn Văn Sang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (ĐHĐN). Số: 2(63). Trang: 167-172. Năm 2013. (Jul 2 2014 10:42AM)
[3]Bài báo: Vài nhận xét về tính hiệu quả của hệ thống quân sự ở Đà Nẵng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1858. Tác giả: Lưu Trang. Tạp chí Khoa học & Giáo dục (ĐHSP-ĐHĐN)
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 8(03)2013. Trang: 92-97. Năm 2013.
(Jul 2 2014 11:01AM)
[4]Tham luận: Vai trò và đặc điểm kinh tế công nghiệp Đà Nẵng thời kì 1954-1975. Tác giả: Lưu Trang - Lại Thị Huyền Trang. Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ 3 - năm 2013
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 421-425. Năm 2013.
(Jul 2 2014 10:30AM)
[5]Bài báo: Một số hình thức khai thác hệ thống tư liệu từ các bản tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dạy học lịch sử Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng :. Tác giả: Lưu Trang, Nguyễn Văn Sang. Đà Nẵng - Việt Nam
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 2(63). Trang: 167-172. Năm 2013.
(Jan 30 2016 11:02AM)
[6]Bài báo: Vai trò và đặc điểm kinh tế công nghiệp Đà Nẵng thời kì 1954-1975. Tác giả: Lưu Trang, Lại Thị Huyền Trang. Kỉ yểu Hội nghị KH cán bộ trẻ các trường Đại học ?Sư phạm toàn quốc. Số: KHXB 213-2013/CXB/06-02ĐaN. Trang: 421-425. Năm 2013. (Jan 30 2016 10:50AM)
[7]Bài báo: Vài nhận xét về tính hiệu quả của hệ thống quân sự ở Đà Nẵng trong cuộc chiến chống thực dân Pháp xâm lược năm 1858 . Tác giả: Lưu Trang
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: 8(03). Trang: 93-99. Năm 2013. (Jan 30 2016 11:07AM)
[8]Bài báo: Hệ thống cơ sở hạ tầng của thành phố Đà Nẵng thời Pháp thuộc (1888 - 1945). Tác giả: Lưu Trang, Nguyễn Duy Phương. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 01. Trang: 66-76. Năm 2012.
(Mar 21 2012 9:43PM)
[9]Bài báo: Du lịch thuyền ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lưu Trang - Lê Thị Ánh Trinh - Nguyễn Thị Cẩm Tú - Phạm Thị Thanh Trang - Nguyễn Thị Trúc Phương. Tạp chí Khoa học Công nghệ (ĐHĐN). Số: 8(57). Trang: 98-102. Năm 2012. (Jul 2 2014 10:48AM)
[10]Bài báo: Vị thế của Trung Trung bộ trong lịch sử trung đại Việt Nam. Tác giả: Lưu Trang - Nguyễn Duy Phương. Hội thảo khoa học: Sử học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa: Những vấn đề lý luận và phương pháp tiếp cận. Trang: 529-538. Năm 2011. (Apr 13 2011 2:53PM)
[11]Bài báo: Bàn thêm về không gian chính trị Phật giáo thời Đinh - Tiền Lê và Hậu Lý. Tác giả: Lưu Trang - Trương Anh Thuận. Hội thảo khoa học quốc tế: Quốc Sư Khuông Việt và Phật giáo Việt Nam đầu kỷ nguyên độc lập
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Trang: 667-676. Năm 2011.
(Apr 13 2011 2:58PM)
[12]Bài báo: Cộng đồng người Hoa trên vùng đất Nam Trung bộ từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX. Tác giả: Lưu Trang - Trương Anh Thuận. Hội thảo khoa học quốc tế: Di sản văn hóa Nam Trung bộ với sự phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế. Trang: 41. Năm 2011. (Apr 13 2011 3:03PM)
[13]Bài báo: Đánh giá nhận thức của sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đối với việc học tập lịch sử, văn hoá trực tiếp tại bảo tàng Điêu khắc Chăm. Tác giả: Lưu Trang, Nguyễn Văn Sang
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Khoa học-Giáo dục DHSPĐN. Số: 01. Trang: 134 - 140. Năm 2011. (Mar 21 2012 9:37PM)
[14]Tham luận: Đầu tư trực tiếp của Taiwan vào Việt Nam: thành tựu và đặc điểm. Tác giả: Lưu Trang - Nguyễn Duy Phương. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Quan hệ Việt Nam - ASEAN - TAIWAN, tại Đại học Huế. Trang: 318 - 326. Năm 2011. (May 19 2011 3:37PM)
[15]Bài báo: Tổ chức bang giao của triều Nguyễn với các nước phương Tây ở Đà Nẵng. Tác giả: Lưu Trang. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 04. Trang: 47-57. Năm 2011.
(Mar 21 2012 6:04PM)
[16]Bài báo: Phan Thanh - Nhà giáo dục, nhà tổ chức quản lý giáo dục mẫu mực và tài năng. Tác giả: Lưu Trang
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Văn hóa du lịch thành phố Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 6. Năm 2010.
(Feb 11 2011 5:03PM)
[17]Bài báo: Thành tựu và đặc điểm 60 năm quan hệ Việt - Nga. Tác giả: Lưu Trang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 5. Năm 2010.
(Feb 11 2011 5:05PM)
[18]Bài báo: Adole Hitler và chủ nghĩa phát xít Đức - thủ phạm chính gây ra Chiến tranh thế giới thứ II. Tác giả: Lưu Trang. Hội thảo Khoa học kỷ niệm 65 năm chiến thắng phát xít do Tổng lãnh sự Nga phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tp Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng tổ chức
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Năm 2010.
(Feb 11 2011 5:10PM)
[19]Bài báo: Một vài giải pháp nâng cao công tác vệ sinh môi trường thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lưu Trang. Hội thảo Khoa học do Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức. Số: Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch thành phố Đà Nẵng. Năm 2010. (Feb 11 2011 5:13PM)
[20]Bài báo: Đặc điểm và vai trò quan hệ giao thương Nhật Bản - Cochinchina cuối thế kỷ XVI - nửa đầu thế kỷ XVII . Tác giả: Lưu Trang - Trương Anh Thuận. Hội thảo Khoa học quốc tế "Nhật Bản và các nước tiểu vùng sông Mekong - mối quan hệ lịch sử" . Số: Đại học Quốc gia tp Hồ Chí Minh. Năm 2010. (Feb 11 2011 11:16PM)
[21]Bài báo: Đà Sơn - làng thành lập sớm ở châu Hóa vào thời Trần. Tác giả: Lưu Trang. Tuyển tập Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế 70 năm hình thành và phát triển
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: Hội khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế. Năm 2010.
(Feb 11 2011 4:39PM)
[22]Bài báo: Vài nét về du lịch Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng dưới thời các Chúa Nguyễn. Tác giả: Lưu Trang. Hội thảo Khoa học "Ngũ Hành Sơn - một vùng văn hóa, lịch sửI"
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch thành phố Đà Nẵng. Năm 2009.
(Feb 11 2011 4:56PM)
[23]Bài báo: Liên kết giảng dạy, thỉnh giảng - giải pháp cơ bản đảm bảo đội ngũ giảng viên ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đào tạo theo học chế tín chỉ hiện nay. Tác giả: Lưu Trang
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện qui chế đào tạo theo học chế tín chỉ và đổi mới phương pháp giảng dạy. Số: 3. Năm 2009. (Feb 11 2011 5:00PM)
[24]Bài báo: Từ cuộc thi Biên soạn truyện tranh lịch sử theo sách giáo khoa Lịch sử hiện hành đến xuất bản các tác phẩm truyện tranh lịch sử. Tác giả: Lưu Trang
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội nghị tác giả sách tham khảo năm 2008 khu vực miền Trung - Tây Nguyên
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 2008.
(Feb 11 2011 4:47PM)
[25]Bài báo: Tinh thần Thiệu - Kỳ không đổ, không giỗ không Tết của nhân dân thành phố Đà Nẵng trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Tác giả: Lưu Trang. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học kỷ niệm 40 năm Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Năm 2008.
(Feb 11 2011 4:52PM)
[26]Bài báo: Phố cảng Đà Nẵng, yết hầu vùng kinh tế Thuận Quảng dưới thời các Chúa Nguyễn. Tác giả: Lưu Trang
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội thảo Khoa học quốc tế "Việt Nam trong hệ thống thương mại châu Á thế kỷ XVI - XVII"
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2007.
(Feb 11 2011 4:43PM)
[27]Bài báo: Duy Xuyên - một mảnh đất thiêng. Tác giả: Lưu Trang. Kỷ yếu Kỷ niệm 45 năm trường THPT Sào Nam, Duy Xuyên - Quảng Nam. Số: 4. Năm 2005. (Feb 11 2011 4:31PM)
[28]Bài báo: Vai trò của sĩ phu Quảng Nam - Đà Nẵng trong phong trào Đông Du và Duy Tân. Tác giả: Lưu Trang. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 11. Năm 2005.
(Feb 11 2011 4:34PM)
[29]Bài báo: Hệ thống phòng thủ Đà Nẵng dưới triều Nguyễn. Tác giả: Lưu Trang. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Số: 12. Năm 2004. (Feb 11 2011 4:20PM)
[30]Bài báo: Hệ thống phòng thủ Đà Nẵng dưới triều Nguyễn, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12, 2004. Tác giả: Lưu Trang. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Số: 12. Năm 2004. (Dec 31 2010 2:12PM)
[31]Bài báo: Buổi đầu dạy - học tiếng Việt và ngôn ngữ các nước phương Tây ở Đà Nẵng - Quảng Nam. Tác giả: Lưu Trang. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ III. Số: 11. Năm 2004. (Feb 11 2011 4:29PM)
[32]Bài báo: Vài nét về hoạt động ngoại thương ở cảng biển Đà Nẵng nửa đầu thế kỷ XIX. Tác giả: Lưu Trang. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 3. Năm 2003.
(Feb 11 2011 4:12PM)
[33]Bài báo: Hoạt động ngoại giao ở Đà Nẵng trong nửa đầu thế kỷ XIX. Tác giả: Lưu Trang. Tạp chí Huế Xưa và Nay. Số: 56. Năm 2003. (Dec 31 2010 2:12PM)
[34]Bài báo: Hoạt động ngoại giao ở Đà Nẵng trong nửa đầu thế kỷ XIX. Tác giả: Lưu Trang
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Huế Xưa và Nay
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 56. Năm 2003.
(Feb 11 2011 4:10PM)
[35]Bài báo: Vài nét về địa bàn Đà Nẵng thế kỷ XVI-XVII. Tác giả: Lưu Trang. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 5. Năm 2003.
(Dec 31 2010 2:12PM)
[36]Bài báo: Bàn thêm về các tên gọi Đà Nẵng. Tác giả: Lưu Trang. Tạp chí Huế Xưa và Nay
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 58. Năm 2003.
(Feb 11 2011 4:17PM)
[37]Bài báo: Vài nét về địa bàn Đà Nẵng thế kỷ XVI - XVII. Tác giả: Lưu Trang. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Số: 5. Năm 2003. (Feb 11 2011 4:19PM)
[38]Bài báo: Tình hình kinh tế - xã hội của Phố Khách ở Hội An, vấn đề đặt ra hiện nay. Tác giả: Lưu Trang
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Thông báo Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Năm 2000. (Jan 19 2011 3:00PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn