Lê Thị Tấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,591,021

 
Mục này được 31321 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Tấn
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  16/04/1958
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngữ văn; Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Tiếng Việt và Phương pháp dạy–học tiếng Việt mầm non, Văn học và Phương pháp dạy–học Văn học mầm non, Đại cương văn học Việt Nam.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 3733289; Mobile: 0905136036
Email: lttan@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giáo viên Trường Trung học Sư phạm Mầm non Quảng Nam-Đà Nẵng (1980–1986). Giáo viên Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1986–1990). Giảng viên Khoa Tiểu học-Mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1990–1994). Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học-Mầm non Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn