Lê Tử Tín
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,027,065

 
Mục này được 23878 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Tử Tín
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/10/1956
Nơi sinh: Can Lộc
Quê quán Can Lộc
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán; Tại: Trường Đại học Sư phạm Vinh.
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Chủ nhiệm khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Sư phạm Vinh.
Dạy CN: Số học, Toán sơ cấp, Thực hành giải Toán bậc tiểu học, Toán học 3, Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán bậc tiểu học.
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3733289; Mobile: 0903588162
Email: lttin@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy Toán và Phương pháp dạy học Toán ở Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1978–1982). Trưởng Phòng Giáo vụ Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1982–1988). Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1988–1990). Chủ nhiệm Khoa Tiểu học-Mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1990–1994). Phó Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học-Mầm non Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng (1995–2001). Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học-Mầm non Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng (từ 2001 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn