Lê Thị Thanh Nhàn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 712 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Thanh Nhàn
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  06/10/1980
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Ngữ Văn; Tại: Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Mầm non; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Tại: Đại học Khoa học Huế
Dạy CN: Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ trẻ em, Nghệ thuật đọc kể diễn cảm tác phẩm văn học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 01-12-2002 đến 28-02-2014: Giảng viên - Khoa GD Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Từ 01-03-2014 đến 06-11-2014: Giảng viên - Khoa GD Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Sư phạm, Đạ học Đà Nẵng
Từ 07-11-2014 đến nay: Giảng viên - Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng ĐHSP - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng danh mục lỗi phát âm hỗ trợ dạy học đọc, nói cho học sinh tiểu học huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Chủ nhiệm: Lê Thị Thanh Nhàn. Thành viên: Hồ Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thị Thảo Ny. Mã số: T.10-GD-59. Năm: 2010. (Sep 12 2017 2:58PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá khả năng tiền đọc viết của trẻ 5 tuổi. Chủ nhiệm: Lê Thị Thanh Nhàn. Mã số: T2015-03-17. Năm: 2005. (Sep 12 2017 2:52PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thiết kế phim hoạt hình hỗ trợ hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học bằng phần mềm A.P CS6. Tác giả: Lê Thị Thanh Nhàn, Lê Thị Hoài Thương. Tạp chí Thiết bị giáo dục. Số: 136. Trang: 34-36. Năm 2016. (Sep 12 2017 3:01PM)
[2]Bài báo: XÁC LẬP KHUNG THÀNH TỐ NĂNG LỰC TIỀN ĐỌC VIẾT TUỔI MẦM NON. Tác giả: Lê Thị Thanh Nhàn. Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN. Số: 19(02). Trang: 106-110. Năm 2016. (Sep 12 2017 3:04PM)
[3]Bài báo: Bài báo: Nhiệm vụ cho trẻ làm quen chữ cái ở trường mầm non từ góc nhìn ngôn ngữ học

.
Tác giả: Lê Thị Thanh Nhàn. Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng. Số: 19(02). Trang: 100 - 105. Năm 2016.
(Sep 12 2017 3:06PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn