Lê Thị Thu Tâm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,079,046

 
Mục này được 6360 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Thu Tâm
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  15/09/1981
Nơi sinh: BV Đa Khoa, Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Hòa Phong, Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại học Kinh Tế, ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Tài chính; Tại: Đài Loan
Dạy CN: Kế toán
Lĩnh vực NC: Kế toán
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Địa chỉ liên hệ: K115/16 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-3836987; Mobile: 0905190072
Email: thutam159@yahoo.com
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty: Kết quả thực nghiệm về ngành công nghiệp xây dựng ở Bắc Mỹ. Tác giả: Lê Thị Thu Tâm
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 42. Trang: 174-182. Năm 2011. (May 6 2014 10:49AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn