Lê Thị Xuân Ánh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,830,757

 
Mục này được 4535 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Xuân Ánh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  15/10/1971
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: Trường Đại học ngoại ngữ ĐN
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh (2001), Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (2006); Tại: Đại học Đà Nẵng (2001), Đại học Queensland (2006)
Dạy CN: Tiếng Anh, chuyên về thực hành tiếng, đặc biệt là kỹ năng Nghe
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 101 Lý Nhân Tông
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng từ 9/1994 đến nay.
- Tham gia công tác quản lý từ 9/2012 đến nay.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn