Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,397,487

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Một số giải pháp gắn lý luận với thực tiễn trong quá trình giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Tiến Lương. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Lý luận chính trị, trường Đại học kinh tế nhân kỷ niệm 35 năm thành lập trường.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2010.
(Mar 9 2011 10:30AM)
[2]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc. Tác giả: Nguyễn Tiến Lương
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí sinh hoạt lý luận. Số: Số tháng 3. Năm 2004. (Mar 9 2011 10:26AM)
[3]Bài báo: Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ở các trường thuộc Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tiến Lương
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 4. Năm 2003.
(Mar 9 2011 10:22AM)
[4]Bài báo: Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Lịch sử Đảng. Tác giả: Nguyễn Tiến Lương
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Trường Đại học kinh tế và QTKD, ĐHĐN
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Năm 2000.
(Mar 9 2011 10:20AM)
[5]Bài báo: Quân dân đất Quảng chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ”. Tác giả: Nguyễn Tiến Lương. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh- ĐHĐN,. Năm 1999. (Mar 9 2011 10:18AM)
[6]Tham luận: Góp phần tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục- đào tạo, Kỷ yếu Hội thảo, Đại học Đại cương, 1998. Tác giả: Nguyễn Tiến Lương. Kỷ yếu Hội thảo, Đại học Đại cương. Năm 1998. (Mar 9 2011 10:15AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn