Lưu Đức Hoà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,067,899

 
Mục này được 20285 lượt người xem
Họ và tên:  Lưu Đức Hoà
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/06/1953
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Luyện kim; Tại: Trường Đại học Bách khoa Donhesk – Ukraina
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1996; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Cơ khí, Luyện kim
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 842741; Mobile: 0913413014
Email: ldhoa@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1978 – 1995) và Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay). Trưởng Bộ môn Công nghệ Vật liệu. Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn