Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,473,896

 Vai trò của tri thức khoa học trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ơ Viet Nam hien nay.
Chủ biên: Trần Hồng Lưu; Đồng tác giả: 
Nơi xuất bản: Chính trị Quốc gia; Mã số:  ;Năm XB: 2009
Số lượng XB: 2400; Số lần tái bản: 3; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
TÓM TẮT
Neu ra ket cau tri thuc khoa hoc
Vai tro của  tri thuc khoa hoc trong su nghiep cong nghiep hoa, hien đ ai hoá 
Chỉ  ra cá c giai phap phat huy vai tro của  tri thuc khoa hoc trong su nghiep cong nghiep hoa, hien đ ai hoá 
 
 
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn