Lê Viết Chung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 18128 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Viết Chung
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/01/1964
Nơi sinh: Tp Huế
Quê quán Tp Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán; Tại: Trường Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Tin học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Sư phạm Vinh
Dạy CN: Công nghệ phần mềm, Lập trình nâng cao, Phương pháp giảng dạy Tin học.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 3733293; Mobile: 0905492395
Email: lvchung@dce.udn.vn;chunglv2000@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Toán, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam–Đà Nẵng (1986– 1995); tại  Khoa Toán-Tin và Khoa Tin học, Trường  Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn