Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,983,255

 KHẢO SÁT ỨNG DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC ĐO CAO LƯỢNG GIÁC TRONG TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  ThS. Lê Văn Định; Thành viên:  
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: T2006-02-12 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

         Đo cao lượng giác linh hoạt hơn so với đo cao hình học, đó là lý do thu hút sự quan tâm của không ít các Nhà khoa học trắc địa, tuy nhiên những vấn đề đã nghiên cứu chỉ là những giải pháp mang tính cục bộ ở một vài góc độ. Với mục đích nghiên cứu  toàn diện các biện pháp nâng cao độ chính xác đo cao lượng giác và áp dụng vào thực tế trắc địa công trình, Tác giả đã chọn nghiên cứu đề tài: “ Khảo sát ứng dụng các biện pháp nâng cao độ chính xác đo cao lượng giác trong trắc địa công trình”. 

Các đơn vị tư vấn khảo sát - thiết kế trong điều tra và xây dựng cơ bản. Các liên đoàn trắc địa địa hình. Các cán bộ kỹ thuật trong ngành trắc địa. Sinh viên chuyên ngành trắc địa công trình trong các trường đại học.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn