Lê Viết Dũng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 14,159,978

 
Mục này được 5753 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Viết Dũng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1954
Nơi sinh: Hương Thủy
Quê quán Hương Thủy
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm pháp văn; Tại: Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Ban Giám Hiệu; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2000; Chuyên ngành: tiếng Pháp; Tại: ĐH Rouen Cộng Hoà Pháp
Dạy CN: Nghiên cứu đổi chiếu Pháp-Việt, Giao thoa văn hoá, ngôn ngữ và đời sống xã hội.
Lĩnh vực NC: Nghiên cứu đổi chiếu Pháp-Việt, Giao thoa văn hoá, ngôn ngữ và đời sống xã hội.
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Nga, Anh
Địa chỉ liên hệ: K115/28 A Ông Ích Khiêm
Điện thoại: 3.699.330; Mobile: 0902431130
Email: lvdungdn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Thạc sĩ chuyên nghành tiếng Pháp tại ĐH Rouen Cộng Hoà Pháp (1997).

Trưởng phòng đào tạo cơ sở ĐHSP-ĐHĐN (1990-1996)

Kiêm trưởng khoa tiếng Pháp (từ năm 1992), Trưởng khoa tiếng Pháp ĐHSP-ĐHĐN (1997-1999), Trưởng khoa tiếng Pháp ĐHNN-ĐHĐN (2004-2009), Phó hiệu trưởng ĐHNN, giám đốc trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ, văn hoá.

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Giữ gìn trôn ti trật tự các hành động phát ngôn trong giao tiếp ngôn ngữ của người việt. Tác giả: TS. Lê Viết Dũng. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 2010. Trang: 56-60. Năm 2010.
(31/05/2011)
[2]Bài báo: Nghiên cứu đối chiếu tiếng lóng của giới trẻ Pháp và Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tác giả: TS. Lê Viết Dũng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 2010. Trang: 63-69. Năm 2010. (31/05/2011)
[3]Bài báo: Ứng dụng học chế tín chỉ trong chương trình đào tạo đại học, nhìn từ góc độ xã hội học. Tác giả: TS. Lê Viết Dũng. Kỷ yếu hội thảo ĐHĐN. Số: 2008. Trang: 98-105. Năm 2008. (31/05/2011)
[4]Bài báo: Ứng dụng học chế tín chỉ trong việc đào tạo ngoại ngữ - thách thức và cơ hội. Tác giả: TS. Lê Viết Dũng. Kỷ yếu hội thảo quốc gia Nha Trang 2007. Số: 2007. Trang: 67-80. Năm 2007. (31/05/2011)
[5]Bài báo: Đào tạo ngoại ngữ cho giáo viên tương lai trong thời kỳ mới, một tất yếu cần nhận thức đúng đắn
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Tác giả: TS. Lê Viết Dũng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đại học Sư phạm - HDNĐ. Số: 2005. Trang: 70-76. Năm 2005. (31/05/2011)
[6]Bài báo: Áp dụng học chế tín chỉ ở Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN: "Thách thức và triển vọng". Tác giả: TS. Lê Viết Dũng. Kỷ yếu Hội nghị. Số: 2005. Trang: 90-95. Năm 2005. (31/05/2011)
[7]Bài báo: Kiểm định chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam, một góc nhìn xã hội văn hóa
marriage affairs open i want an affair
.
Tác giả: TS. Lê Viết Dũng. Kỷ yếu hội thảo quốc gia Đà Lạt. Số: 2005. Trang: 103-107. Năm 2005. (31/05/2011)
[8]Bài báo: Chuẩn và công cụ đánh giá năng lực giao tiếp bằng ngoại ngữ - một cách tiếp cận ngôn ngữ xã hội học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Tác giả: TS. Lê Viết Dũng. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 2005. Trang: 97-103. Năm 2005.
(31/05/2011)
[9]Bài báo: Ảnh hưởng tiêu cực cách ứng xử của người Việt trong hoạt động của lớp học ngoại ngữ trong "Đào tạo đại học, chất lượng và vấn đề đánh giá". Tác giả: TS. Lê Viết Dũng. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. Số: 2005. Trang: 69-76. Năm 2005. (31/05/2011)
QUỐC TẾ:
[1]Article:

 

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Authors: TS. Lê Viết Dũng. Kỷ yếu hội thảo khoa hoc khu vực về giảng dạy Tiếng Pháp ( Actes du Séminaire régional de recherche – action pour l’enseignement du français, 12/2009, Da lat). No: 2009. Pages: 95-99. Year 2009. (31/05/2011)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn