Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,893,358

 Luật yếu số lớn đối với dãy biến ngẫu nhiên có moomen cấp r vô hạn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Van Dung, Ta Cong Son, Nguyen Thi Hai Yen
Nơi đăng: Acta Mathematica Hungarica (ISI); Số: 396;Từ->đến trang: 1-16;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Let $(X_n;n\geq 1)$ be a sequence of independent random variables with infinite $r$th absolute moments for some $0<r<2$. In this paper, we investigate weak laws of large numbers for weighted sum $ S_n=\sum_{j=1}^{m_n}c_{nj}X_j$, where $(c_{nj};1\leq j\leq m_n,n\geq 1)$ is an array of real numbers. As illustrative examples, we obtain weak law of large numbers of extended Pareto-Zipf distributions and generalized Feller Game. Furthermore, these results are applied to study weak law of large numbers of moving average sums of a sequence of i.i.d. random variables.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn