Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,306

 Hội tụ đầy đủ theo trung bình của mảng biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tạ Công Sơn, Đặng Hùng Thắng, Lê Văn Dũng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Applications of Mathematics (ISI); Số: 59;Từ->đến trang: 177-190;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The rate of moment convergence of sample sums was investigated by Chow (in case of real - valued random variables). In 2006, Rosalsky et al. introduced and investigated this concept for case random variable with Banach-valued (called complete convergence in mean of order p). In this paper, we give some new results of complete convergence in mean of order p and its applications to strong laws of large numbers for double arrays of random variables taking values in Banach spaces.
ABSTRACT
The rate of moment convergence of sample sums was investigated by Chow (in case of real - valued random variables). In 2006, Rosalsky et al. introduced and investigated this concept for case random variable with Banach-valued (called complete convergence in mean of order p). In this paper, we give some new results of complete convergence in mean of order p and its applications to strong laws of large numbers for double arrays of random variables taking values in Banach spaces.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn