Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,893,121

 Định lí hội tụ theo trung bình đối với mảng nhiều chiều các đại lượng ngẫu nhiên
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Văn Dũng, Tôn Thất Tú
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 6;Từ->đến trang: 21-26;Năm: 2011
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khái niệm dãy đại lượng ngẫu nhiên khả tích đều đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu hội tụ theo trung bình của tổng các đại lượng ngẫu nhiên. Chandra [1] và Sung [5] đã mở rộng khái niệm khả tích đều và đã thu được các kết quả về luật yếu số lớn cho dãy các đại lượng ngẫu nhiên. Trong bài báo này chúng tôi mở rộng khái niệm khả tích đều cho mảng nhiều chiều các đại lượng ngẫu nhiên. Từ đó chúng tôi thiết lập được định lí về hội tụ theo trung bình đối với mảng nhiều chiều các đại lượng ngẫu nhiên không độc lập. Hơn nữa, từ kết quả hội tụ theo trung bình, áp dụng bất đẳng thức Markov ta dễ dàng suy ra được kết quả về luật yếu số lớn đối với mảng nhiều chiều các đại lượng ngẫu nhiên.
ABSTRACT
The notation of uniformly integrability plays important role in studying convergence in mean of sum of random variables. Chandra [1] and Sung [5] extend this notation and obtain some results about weak laws of large numbers for sequences of random variables. In this paper we extend the notation of uniformly integrability for multidimensional arrays of random variables. We establish mean convergence theorems for multidimensional arrays of dependent random variables. Moreover, since results of mean convergence, by using Markov inequality we easily obtain weak laws of large numbers for multidimensional arrays of random variables.
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn