Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,893,263

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Xác suất và thống kê
Ngành: Toán học
 2010 Sinh viên
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Đại học Sư phạm, ĐH Bách khoa và Đại học Kinh tế
[2]Độ đo-Tích phân
Ngành: Toán học
 2010 Sinh viên  Đại học Sư phạm
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn