Lê Văn Ngọ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 21455 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Văn Ngọ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  15/10/1954
Nơi sinh: Thanh Hóa
Quê quán Thọ Xuân
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật lý; Tại: Đại học Sư phạm Vinh
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: Phương pháp dạy–học Vật lý ; Tại: Đại học Sư phạm Vinh
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3733974; Mobile: 0905117680
Email: lvngo@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giáo viên Trường Phổ thông trung học Đồng Hới, Quảng Bình (1975–1980). Phó Trưởng Phòng Đào tạo (1981–1994), Chủ nhiệm Khoa Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý (1994–1995) Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng. Phó Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác chính trị (1995–1999), cán bộ Phòng Đào tạo (1999–2008), Phó Trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng  (từ 2009 đến nay).

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn