Lê Văn Sơn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 25658 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Văn Sơn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/00/0
Nơi sinh: Điện Bàn
Quê quán Điện Bàn
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xử lý thông tin; Tại: Liên xô
Đơn vị công tác: Khoa Tin học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm:
Dạy CN: Tin học, Công nghệ thông tin
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Nga, Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại: ; Mobile: 0905827499
Email: levansupham2004@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

LÊ VĂN SƠN, Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Sinh năm 1948 tại Quảng Nam.

Tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học Tổng hợp Kharcov, Liên xô cũ (1977); thạc sĩ tại Trường Đại học ... (19...) - nước ...; tiến sĩ tại Trường Đại học ... (19...) - nước ... Được công nhận học hàm Phó Giáo sư năm 2004.

Giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Phân hiệu Đại học Kinh tế Đà Nẵng (1977 – 1995) và Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1988 đến nay). Trưởng Bộ môn Tin học, Phân hiệu Đại học Kinh tế Đà Nẵng (1895 – 1987). Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng Tin học Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1989 – 1992). Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm–Đại học Đà Nẵng (1988–1989); Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm–Đại học Đà Nẵng (1989–2009).

Giảng dạy đại học và sau đại học các chuyên ngành Tin học, Công nghệ thông tin.

Các hướng nghiên cứu chính:......................
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu xây dựng giải pháp kỹ thuật gắn bó dữ liệu với chế độ đa truy cập từ xa vào tài nguyên dùng chung trong các hệ quản lý đào tạo tín chỉ trường đại học. Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn. Thành viên: Đặng Hùng Vĩ. Mã số: B2010 - 09 -27. Năm: 2010. (Jun 14 2013 6:43PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Ứng dụng mô hình Người sản xuất - người tiêu thụ trong xây dựng giải pháp kỹ thuật giám sát các hệ tin học phân tán phức tạp. Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn. Mã số: B2008 - 03 -29. Năm: 2009. (Jun 14 2013 6:41PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tán giám sát (Monitoring) tài sản cố định trường đại học trên mạng Intranet/Internet. Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn. Thành viên: Đặng Hùng Vĩ. Mã số: B2006-24-33. Năm: 2007. (Jun 14 2013 6:37PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu hệ thống đảm bảo gắn bó dữ liệu trong chế độ đa người dùng cho bài toán ra quyết định tài chính trên mạng Internet/Intranet. Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn. Thành viên: . Mã số: B2004-16 -32. Năm: 2005. (Dec 31 2010 1:54PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng giáo trình điện tử môn học Hệ tin học phân tán. Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn. Mã số: B2002-16 -20. Năm: 2003. (Dec 31 2010 1:54PM)
[6] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng dạy và học môn Sử-Địa địa phương. Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn. Mã số: B2000-16-26-TĐ. Năm: 2001. (Dec 31 2010 1:54PM)
[7] Đề tài Khác: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống CSDL và chương trình bằng FoxPro For Windows quản lý tài chính-kế toán của Công ty xe khách và dịch vụ thương mại Đà Nẵng, Đề tài cấp Cơ sở liên hiệp xí nghiệp, 1998. Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn. Mã số: 1995. Năm: 1998. (Dec 31 2010 1:54PM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu quá trình đồng bộ giữa các tiến trình thông qua hộp thư trong thiết kế hệ điều hành đa nhiệm. Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn. Mã số: 1998. Năm: 1998. (Dec 31 2010 1:54PM)
[9] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu các đặc điểm cơ bản của công cụ điều độ tiến trình ứng dụng vào thiết kế các hệ điều hành đa nhiệm. Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn. Mã số: 1996. Năm: 1996. (Dec 31 2010 1:54PM)
[10] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống mạng máy tính và chương trình bằng FoxPro For Windows phục vụ công tác quản lý đào tạo tại trường Cao đẳng GTVT II. Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn. Thành viên: . Mã số: 1995. Năm: 1995. (Dec 31 2010 1:54PM)
[11] Đề tài Khác: Nghiên cứu và viết chương trình bằng FoxBase Plus nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ sản xuất-kinh doanh tại Liên hiệp vận tải Đường Sắt khu vực II. Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn. Mã số: 1992. Năm: 1992. (Dec 31 2010 1:54PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xây dựng mô hình giám sát trạng thái và hoạt động tương tác cho các đối tượng trong hệ phân tán dựa trên máy trạng thái hữu hạn truyền thông. Tác giả: ThS. Trần Nguyễn Hồng Phúc*; PGS.TS. Lê Văn Sơn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(112).2017-Quyển 1. Trang: 138. Năm 2017. (Jun 13 2017 10:45AM)
[2]Bài báo: Kỹ thuật cung cấp tài nguyên cho lớp hạ tầng. Tác giả: ThS. Nguyễn Hà Huy Cường*;PGS.TS. Lê Văn Sơn*
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(80).2014. Trang: 107. Năm 2014. (Oct 12 2014 11:31PM)
[3]Bài báo: Định vị tài nguyên cho các tác vụ trên tính toán đám mây dựa trên ràng buộc thời hạn và ngân sách. Tác giả: Nguyễn Hoàng Hà; Lê Văn Sơn; Nguyễn Mậu Hân; Nguyễn Thanh Bình
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 7(80).2014. Trang: 112. Năm 2014.
(Oct 12 2014 11:31PM)
[4]Bài báo: Thuật toán di truyền trong cung cấp tài nguyên cho dịch vụ ảo hóa từ nền tảng máy chủ chia sẻ đồng nhất. Tác giả: Phạm Nguyễn Minh Nhựt; Lê Văn Sơn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(80).2014. Trang: 125. Năm 2014. (Oct 12 2014 11:31PM)
[5]Bài báo: PHÂN MẢNH DỮ LIỆU TRONG THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN DỰA VÀO KỸ THUẬT PHÂN CỤM HƯỚNG TRI THỨC. Tác giả: Lê Văn Sơn ; Lương Văn Nghĩa. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 64. Năm 2014. (May 7 2014 4:52PM)
[6]Bài báo: Một phương pháp mô hình hóa kiến trúc cho các đối tượng được giám sát trong hệ phân tán. Tác giả: Trần Nguyễn Hồng Phúc ; Lê Văn Sơn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 59. Năm 2014. (May 7 2014 4:52PM)
[7]Bài báo: Lập lịch tác vụ trong môi trường tính toán đám mây dựa trên ràng buộc thời hạn. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn; Lê Văn Sơn ; Nguyễn Hoàng Hà; Lê Thành Công. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 2. Trang: 90. Năm 2014. (Apr 14 2015 10:05AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The Optimal Solution of Communication Resource Allocation in Distributed System Integrated on Cloud Computing. Authors: Hung Vi Dang, Tien Sy Nguyen, Van Son Le, and Xuan Huy Nguyen. Springer Publishing. No: ICCASA 2017. Pages: 226-236. Year 2017. (Oct 16 2018 12:43PM)
  
 Sách và giáo trình
(Dec 31 2010 1:55PM)
[1]Hệ tin học phân tán Chủ biên: Lê Văn Sơn. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Năm 2002.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Chuyên đề Điện toán đám mây
Ngành: Công nghệ thông tin
 2011 Sinh viên Đại học
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[2]Lập trình mạng nâng cao
Ngành: Công nghệ thông tin
 2000 Học viên Cao học  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[3]Hệ tin học phân tán
Ngành: Công nghệ thông tin
 1998 Sinh viên đại học, Học viên cao học, Nghiên cứu sinh  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[4]Nguyên lý hệ điều hành
Ngành: Công nghệ thông tin
 1995 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[5]Mạng máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 1995 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn