Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,207

 Nghiên cứu xây dựng giải pháp kỹ thuật gắn bó dữ liệu với chế độ đa truy cập từ xa vào tài nguyên dùng chung trong các hệ quản lý đào tạo tín chỉ trường đại học
Chủ nhiệm:  Lê Văn Sơn
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Thành viên:  Đặng Hùng Vĩ
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Số: B2010 - 09 -27 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn