Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,685

 Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống mạng máy tính và chương trình bằng FoxPro For Windows phục vụ công tác quản lý đào tạo tại trường Cao đẳng GTVT II.
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Lê Văn Sơn; Thành viên:  
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: 1995 ; Năm hoàn thành: 1995; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn