Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,726

 Nghiên cứu và xây dựng hệ thống CSDL và chương trình bằng FoxPro For Windows quản lý tài chính-kế toán của Công ty xe khách và dịch vụ thương mại Đà Nẵng, Đề tài cấp Cơ sở liên hiệp xí nghiệp, 1998.
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Lê Văn Sơn; Thành viên:  
Số: 1995 ; Năm hoàn thành: 1998; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn