Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,099,119

 Ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng dạy và học môn Sử-Địa địa phương.
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Lê Văn Sơn
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
Số: B2000-16-26-TĐ ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn