Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,998

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Chuyên đề Điện toán đám mây
Ngành: Công nghệ thông tin
 2011 Sinh viên Đại học
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[2]Lập trình mạng nâng cao
Ngành: Công nghệ thông tin
 2000 Học viên Cao học  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[3]Hệ tin học phân tán
Ngành: Công nghệ thông tin
 1998 Sinh viên đại học, Học viên cao học, Nghiên cứu sinh  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[4]Nguyên lý hệ điều hành
Ngành: Công nghệ thông tin
 1995 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[5]Mạng máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 1995 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn