Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,067,784

 Vận dụng hợp lý các giải pháp kết cấu cho công trình khách sạn Novotel Sông Hàn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Viết Thành
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 12(61)/2012;Từ->đến trang: 114-118;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nội dung chính của bài báo là nêu lên các giải pháp thiết kế kết cấu mà tác giả đã áp dụng thành công cho công trình khách sạn Novotel Sông Hàn như: (1) Sử dụng kết cấu móng bè trên nền cọc khoan nhồi; (2) Sử dụng hệ kết cấu ống lồng cho kết cấu tổng thể khối 40 tầng; (3) Sử dụng nhiều dạng kết cấu sàn bê tông dự ứng lực như kiểu sàn phẳng dự ứng lực có và không có mũ cột, sàn dự ứng lực có dầm bẹt, sàn dự ứng lực nhiều sườn,… cho các vùng sàn khác nhau của công trình; (4) Thiết kế 2 tầng chuyển để chuyển đổi hệ kết cấu từ hệ cột sang hệ vách và ngược lại; (5) Chọn giải pháp kết cấu cho các cột sườn bê tông có độ mảnh lớn trang trí trên mái và một số bộ phận kết cấu phức tạp khác.
ABSTRACT
The objective of this paper is to provide structural design solutions which the author has successfully applied in Novotel Han-River Hotel project, such as: (1) Using piled raft foundation; (2) Using tube in tube structure system for the 40 storey-block; (3) Using different types of post-tensioned floor including post-tensioned flat slabs with or without drop columns, post-tensioned banded flat slabs, post-tensioned ribbed slabs,…. for different areas of floors in the Novotel project; (4) Designing two transfer-stories to transfer structural system from column-system to wall-system and vice-versa; (5) Choosing structure solution of high slender outer ribbed columns for decoration on top of the building and several of complex structural parts.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn