Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng phần mềm kết hợp với SAP2000N để thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo Tiêu chuẩn Việt Nam
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescript
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Ths Lê Viết Thành; Thành viên:  
Số: T03-15-56 ; Năm hoàn thành: 2003; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Xây dựng một phần mềm tự động đọc số liệu và kết quả tính toán kết cấu công trình từ phần mềm SAP2000 Nonlinear rồi tiếp tục tính toán lượng cốt thép yêu cầu trong các cấu kiện bê tông cốt thép theo Tiêu chuẩn Việt Nam.


Đã và đang được sử dụng trong một số công ty Tư vấn thiết kế xây dựng tại Đà Nẵng như ASPT, Đất Việt,... để thiết kế kết cấu nhiều công trình cao tầng như ks. Novotel Sông Hàn, ks. Hilton Đà Nẵng, ks. Mường Thanh Đà Nẵng, Cao ốc Thành Lợi, Tòa Tháp VCCI (Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam),...

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn