Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp số trong cơ học nâng cao
Ngành: Xây dựng
 2018 Cao học  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Phương Pháp Tính
Ngành: Xây dựng
 2009 Sinh viên khối ngành kỹ thuật  Trường Đại học bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
[3]Thủy lực cơ sở
Ngành: Xây dựng
 2009 Sinh viên các ngành: Thủy lơi, Cầu đường, Dân dụng, Tin học xây dựng, Quản lý dự án, Môi trường, Vật liệu xây dựng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn