Lê Viết Trương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 1926 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Viết Trương
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  15/10/1971
Nơi sinh: Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học; Tại: Trường Đại học Duy Tân
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học máy tính; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: Tin học; Tại: Đại học Huế
Dạy CN: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực NC: Công nghệ thông tin
Ngoại ngữ: Anh văn B2
Địa chỉ liên hệ: Tổ 24, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905129921
Email: lvtruong@vku.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 04/2020 đến nay: Giảng viên, Khoa Khoa học máy tính, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.
- Từ 01/2008 đến 03/2020: Giảng viên, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn.
- Từ tháng 07/2008 đến 10/2015: Trưởng bộ môn, Bộ môn Hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn.
- Từ 07/2007 đến 12/2007: Giảng viên, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lượng theo bộ tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Chủ nhiệm: Lê Viết Trương. Thành viên: Phan Thị Quỳnh Thy. Mã số: CHV-GV-17-14. Năm: 2019. (Jun 23 2020 12:16PM)
[2] Đề tài Khác: Lập Quy trình đánh giá chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo. Chủ nhiệm: Phan Thị Quỳnh Thy. Thành viên: Lê Viết Trương. Mã số: CHV-GV-16-08. Năm: 2017. (Jul 14 2020 12:53PM)
[3] Đề tài Khác: Chiến lược quảng bá thương hiệu của Trường CĐCNTTHN Việt - Hàn bằng mạng xã hội. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoa Huệ. Thành viên: Lê Viết Trương. Mã số: CHV-GV-16-8. Năm: 2016. (Jun 23 2020 12:13PM)
[4] Đề tài Khác: Xây dựng bộ học liệu học phần Hệ cơ sở dữ liệu. Chủ nhiệm: Lê Viết Trương. Mã số: CHV/KHMT-GV-15-01. Năm: 2015. (Jun 23 2020 11:26AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống Workflow tin học hóa quy trình ISO 9001-2008 Trường CĐCNTTHN Việt – Hàn. Chủ nhiệm: Trần Văn Đại. Thành viên: Trịnh Thị Ngọc Linh, Đỗ Công Đức, Lê Viết Trương, Lê Tự Thanh. Mã số: CHV-GV-15-01. Năm: 2015. (Jun 23 2020 12:10PM)
[6] Đề tài Khác: Áp dụng chuẩn ACM/IEEE-CS xây dựng chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính. Chủ nhiệm: Lê Viết Trương. Thành viên: Nguyễn Thị Hoa Huệ. Mã số: CHV-GV-15-20. Năm: 2015. (Jun 23 2020 11:31AM)
[7] Đề tài Khác: Ứng dụng CNTT trong quản lý và hoạt động tại khoa Khoa học máy tính. Chủ nhiệm: Lê Viết Trương. Mã số: CHV-GV-14-02. Năm: 2014. (Jun 23 2020 11:21AM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, xây dựng thư viện số của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn. Chủ nhiệm: Phí Đắc Hải. Thành viên: Đỗ Công Đức, Lê Viết Trương. Mã số: 170-12-KHKT-RD. Năm: 2012. (Jun 23 2020 10:54AM)
[9] Đề tài Khác: Research on Information and Communication Technology training in Danang and Central Vietnam. Chủ nhiệm: Le Viet Truong, Do Sinh. Mã số: 01.2009-ETRI. Năm: 2009. (Jun 23 2020 10:24AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Giải pháp hỗ trợ du khách tìm kiếm điểm du lịch theo hướng. Tác giả: Trần Hoàng Vũ, Hoàng Bá Đại Nghĩa, Lê Viết Trương. Hội thảo Khoa học Quốc gia “Ứng dụng Công nghệ mới trong Công trình xanh” lần thứ 5 năm 2019. Trang: 40-51. Năm 2019. (Jun 23 2020 1:49PM)
[2]Bài báo: Chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn. Tác giả: Lê Viết Trương. Tạp chí Thông tin và Truyền thông. Số: 751. Trang: 8-15. Năm 2018. (Jun 23 2020 1:42PM)
[3]Bài báo: Một số giải pháp bảo vệ dữ liệu. Tác giả: Lê Viết Trương. Tập san Khoa học và Giáo dục. Số: 3. Trang: 41-47. Năm 2015. (Aug 11 2020 8:51PM)
[4]Bài báo: Dịch vụ sao lưu trực tuyến. Tác giả: Lê Viết Trương. Tập san Khoa học và Giáo dục. Số: 2. Trang: 47-54. Năm 2014. (Aug 11 2020 8:49PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 10 2020 2:41PM)(Jul 22 2020 1:49PM)(Jun 23 2020 10:06AM)
[1]Hệ tính toán phân tán
Chủ biên: Jiman Hong, Lê Viết Trương, Hoàng Hữu Đức, Võ Hoàng Phương Dung. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Năm 2019.
[2]Quản trị số và lý luận thông tin quản lý Chủ biên: Jeongil Choi, Lê Viết Trương, Nguyễn Ngọc Huyền Trân. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Năm 2019.
[3]Giáo trình Phân tích, thiết kế hướng đối tượng Chủ biên: Lê Viết Trương. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Năm 2012.
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] "Báo cáo tham luận có tính thực tiễn nhất trong Hội thảo Nâng cao chất lượng dạy và học của Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn"

 Công nghệ thông tin

 2014

 

 Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn

  
 Khen thưởng
[1] Danh hiệu Giảng viên dạy giỏi năm 2011. Năm: 2011.
[2] Danh hiệu Giảng viên dạy giỏi năm học 2011 -2012. Năm: 2012.
[3] Bằng khen "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010 và 2011" của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Số: 1350/QĐ-UBND ngày 22/02/2012. Năm: 2012.
[4] Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông”. Số: 1657/QĐ-BTTTT ngày 09/10/2019. Năm: 2019.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2019 - 2020. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ sở dữ liệu
Ngành: Công nghệ thông tin
 2012 Sinh viên Đại học  Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
[2]Kho dữ liệu (Data Warehouse)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2011 Sinh viên Cao đẳng  Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn
[3]Lý thuyết về Hệ thống thông tin
Ngành: Công nghệ thông tin
 2009 Sinh viên Cao đẳng  Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt-Hàn
[4]Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server/Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server
Ngành: Công nghệ thông tin
 2009 Sinh viên Cao đẳng  Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn
[5]Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
Ngành: Công nghệ thông tin
 2009 Sinh viên Cao đẳng  Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn
[6]Phân tích, thiết kế hướng đối tượng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2008 Sinh viên Cao đẳng, Sinh viên Đại học  Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật,Trường Đại học Đông Á
[7]Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
Ngành: Công nghệ thông tin
 2004 Sinh viên Đại học  Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn, Trường Đại học Duy Tân
[8]Kỹ thuật lập trình
Ngành: Công nghệ thông tin
 2002 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Duy Tân
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn