Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,821,600

  Nghiên cứu các tính chất phát quang cưỡng bức của thạch anh. Hoàn thiện khả năng ứng dụng phương pháp “hạt thạch anh” để tính tuổi các cổ vật có liên quan đến thạch anh.
unfaithful spouse unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  Nguyễn Văn Cường - ĐHSP Đà NẵngTrần Thị Hồng - ĐHSP Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: B2006-ĐN03-08 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học
Các kết quả nghiên cứu về nhiệt phát quang của thạch anh tự nhiên Việt nam, ứng dụng của nó trong khảo cổ
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn