Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ĐÁNH GÍA CHẤT LƯỢNG TRO BAY KHAI THÁC TẠI ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ CHẾ TẠO CÁC LOẠI BÊ TÔNG ĐẶC BIỆT
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Xuân Chương và Nguyễn Tiến Dũng, Võ Quốc Việt, Hà Văn Thảo
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ , Đại Học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 2[51]2012;Từ->đến trang: 1 đến 6;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bằng các phương pháp phân tích thành phần hóa lý và phương pháp đối chứng để đánh gía chất lượng loại tro bay khai thác từ nguồn phế thải của các cơ sở công nghiệp địa phương. Dựa vào chất lượng thực tế của loại tro bay này để đề xuất hướng sử dụng chế tạo các loại bê tông đặc biệt dùng làm vật liệu trong các công trình xây dựng, như: bê tông cường độ cao, bê tông đầm lăn, bê tông nhẹ và đặc biệt nhẹ (bê tông khí – AAC, bê tông bọt), bê tông tự đầm, vữa xi măng lỏng. Đây là giải pháp rất hữu ích tạo ra các sản phẩm chất lượng cao và rất kinh tế. Đồng thời, góp phần tiêu thụ phế thải công nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường, phù hợp với xu thế phát triển công nghiệp hóa của đất nước.
ABSTRACT
This work aims at evaluating the quality of local fly ash based on chemo-physical analysis and control experiment. Depending on the quality of fly ash, the efficient suggestions in using this material to produce special concretes applying in civil engineering are proposed such as high-strength concrete, roller-compacted concrete, lightweight concrete, ultra-lightweight concrete (e.g. foamed concrete, autoclaved aerated concrete), self-compacting concrete and liquid mortar. These cement-based materials are supposed to be high quality and environment friendly products. The products will contribute to industrial waste reduction as well as be suitable for the industrialization of Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn