Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VẬT ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ CHẾ TẠO BÊ TÔNG NHẸ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Xuân Chương và Hà Văn Thảo, Nguyễn Đình Tiến, Võ Quốc Việt
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ , Đại Học Đà Nẵng; Số: 8[57]2012;Từ->đến trang: 1 đến 6;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bê tông bọt là loại bê tông nhẹ rất phổ biến trên thế giới và bắt đầu phát triển ở Việt nam được sử dụng để làm vật liệu bao che, cách nhiệt và cách âm trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng các loại vật liệu sẵn có tại địa phương để chế tạo loại bê tông này. Bằng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực nghiệm, sử dụng bài toán quy hoạch thực nghiệm để xác định cấp phối hợp lý chế tạo được loại bê tông bọt có mác D800 và D900, ứng với M3 và M3,5 (MPa). Đồng thời nhóm nghiên cứu đã chế tạo thành công thiết bị tạo bọt đơn giản, rẻ tiền, tạo ra nhiều bọt và tính ổn định khá cao. Thiết bị này rất phù hợp để chế tạo bê tông bọt khi làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như chế tạo bê tông bọt trên các công trình với sản lượng không lớn.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
Foamed concrete is such kind of lightweight concrete which is very popular over the world and is started using in Vietnam in recent years. It can serve as shielding and insulating materials in civil and industrial engineering. This study aims at using the local materials to produce foamed concrete. By applying theoretical and experimental methods, a factorial experimental program has been proposed to find out reasonable compositions of foamed concretes D800 and D900 (compressive strength of 3 and 3.5MPa, respectively). A simple, cheap and effective apparatus for manufacturing foam is also introduced. This apparatus is not only used for producing foam concrete in lab but also in situ.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn