Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phương pháp xác định tuổi thọ của kết cấu thép kể đến tác động ăn mòn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ nhiệm:  Lê Xuân Chương
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Thành viên:  
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: 1998/ĐHHĐN-SĐH ; Năm hoàn thành: 1998; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn