Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng bê tông xi măng mác cao trên cơ sở sử dụng vật liệu địa phương
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
viagra coupon click free discount prescription card
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Lê Xuân Chương
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  Nguyễn Thị Tuyết An,. Đỗ Thị Phượng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Số: Đ2011-02-21 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Nghiên cứu và đánh gía chất lượng tro bay địa phương. Trên cơ sở đó để thiết kế loại bê tông mác cao có cường độ nén từ 50 đến 70 (MPa) theo phương pháp tính toán kết hợp với thực nghiệm. Vật liệu được sử dụng chủ yếu là các loại vật liệu thông dụng cát, đá tại địa phương và xi măng Pooc lăng hỗn hợp.


Dựa và kết quả nghiên cứu của đề tài, các tác giã đề xuất hướng ứng dụng tro bay địa phương để chế tạo bê tông mác cao, góp phần làm sạch môi trường khu công nghiệp.


abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn