Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu sử dụng vật liệu địa phương để chế tạo bê tông bọt
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  GVC.Ths.Lê Xuân Chương
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Thành viên:  SV. Hà Văn Thảo và Võ Quốc Việt
Số: Đ2012-02-23 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

     Đề tài tập trung nghiên cứu sử dụng các loại vật liệu địa phương như cát trắng hạt mịn ven biển, tro bay phế thải công nghiệp tại địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng để chế tạo bê tông bọt có khối lượng thể tích nhỏ hơn 1000kg/m3 và cường độ không nhỏ hơn 3 MPa làm vật liệu không nung..

Dựa và kết quả nghiên cứu, các tác giã đề xuất hướng ứng dụng loại bê tông bọt này để sản xuất gạch blốc làm vật liệu xây, thi công trực tiếp tại công trình để làm các loại vật liệu bao che, lớp cách âm cách nhiệt  trong các công trình xây dựng..

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn