Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ vật liệu
Ngành: Xây dựng
 2012 Đại học chính quy  Trường đại học bách khoa - ĐHĐN
[2]Công nghệ bê tông nhẹ
Ngành: Xây dựng
 2011 Đại học chính quy  Trường đại học bách khoa - ĐHĐN
[3]Vật liệu cách nhiệt và Vật liệu hoàn thiện
Ngành: Xây dựng
 2011 Đại học chính quy  Trường đại học bách khoa - ĐHĐN
[4]Lý thuyết bê tông
Ngành: Xây dựng
 2011 Đại học chính quy  Trường đại học Bách khoa - ĐHĐN
[5]Công nghệ bê tông
Ngành: Xây dựng
 2011 Đại học chính quy  Trường đại học Bách khoa - ĐHĐN
[6]Vật liệu xây dựng
Ngành: Xây dựng
 1981 Sinh viên đại học chính quy, tại chức  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn