Lương Xuân Thành
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,160,988

 
Mục này được 1653 lượt người xem
Họ và tên:  Lương Xuân Thành
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  18/04/1985
Nơi sinh: Núi thành; Quảng Nam
Quê quán Tam Mỹ Đông; Núi Thành; Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế chính trị; Tại: Đại học kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Tổ cơ bản; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Kinh tế phát triển; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Kinh tế chính trị
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng anh B1; Cử nhân ngoại ngữ ( tiếng anh)
Địa chỉ liên hệ: Khuê Mỹ; Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tháng 04/2008 đến tháng 03/ 2020 giảng dạy tại Trường cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn
Tháng 04/2008 đến tháng 03/ 2020 giảng dạy tại Trường cao đẳng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn
Tháng 03/2023 đến nay giảng dạy tại Trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Tìm hiểu sự thay đổi nhận thức về giai cấp công nhân qua các thời kỳ Đại hội Đảng. Chủ nhiệm: LƯƠNG XUÂN THÀNH. Mã số: 00061. Năm: 2017. (Jul 5 2020 9:45PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên trường cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn. Chủ nhiệm: LƯƠNG XUÂN THÀNH. Mã số: 00015. Năm: 2017. (Jul 5 2020 9:50PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐẾN TƯ TƯỞNG VÀ ĐẠO ĐỨC CON NGƯỜI VIỆT NAM. Chủ nhiệm: LƯƠNG XUÂN THÀNH. Mã số: 00055. Năm: 2016. (Jul 5 2020 9:42PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. Chủ nhiệm: LƯƠNG XUÂN THÀNH. Mã số: 00027. Năm: 2015. (Jul 5 2020 9:37PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: lương xuân thành. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. Số: cuối tháng 3 năm 2023. Trang: 52. Năm 2023. (May 24 2023 9:38PM)
[2]Bài báo: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM. Tác giả: lương xuân thành. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. Số: cuối tháng 4 năm 2023. Trang: 68-72. Năm 2023. (May 24 2023 9:40PM)
[3]Bài báo: Giải pháp phát triển bền vững kinh tế trang trại tỉnh Thanh Hóa. Tác giả: lương xuân thành. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. Số: 607. Trang: 80-84. Năm 2022. (May 24 2023 9:35PM)
[4]Bài báo: NHỮNG TIỀM NĂNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: Lương Xuân Thành. Tạp chí kinh tế châu Á - Thái bình dương. Số: 580. Trang: 94-96. Năm 2021. (Feb 28 2021 10:05PM)
[5]Bài báo: Một số giải pháp phát huy lợi thế và khắc phục hạn chế của điều kiện tự nhiên & kinh tế - xã hội nhằm phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Lương Xuân Thành. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. Số: 603. Trang: 39-41. Năm 2021. (May 24 2023 9:32PM)
[6]Bài báo: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN CHO NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. Tác giả: LƯƠNG XUÂN THÀNH. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. Số: 536. Trang: 67-69. Năm 2019. (Jul 5 2020 10:13PM)
[7]Bài báo: NHỮNG TIỀM NĂNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM. Tác giả: LƯƠNG XUÂN THÀNH. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. Số: SỐ CUỐI THÁNG. Trang: 47-49. Năm 2019. (Jul 5 2020 10:15PM)
[8]Bài báo: HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN GÓP PHẦN XÂY DỰNG THÀNH CÔNG CHỦ NGHĨA XÃ HÔI Ở VIỆT NAM. Tác giả: LƯƠNG XUÂN THÀNH. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. Số: 511. Trang: 49-51. Năm 2018. (Jul 5 2020 10:09PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn. Năm: 2019.
[2] giấy khen ban chấp hành đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn. Năm: 2019.
[3] giấy khen ban chấp hành công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn. Năm: 2019.
[4] giấy khen ban chấp hành công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn. Năm: 2019.
[5] Giấy khen hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn. Năm: 2021.
[6] giấy khen ban chấp hành công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn. Năm: 2022.
[7] Giấy khen hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn. Năm: 2022.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn