Mai Thị Dung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 25371 lượt người xem
Họ và tên:  Mai Thị Dung
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  13/08/1991
Nơi sinh: Nga An - Nga Sơn - Thanh hóa
Quê quán Nga An - Nga Sơn - Thanh hóa
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị văn phòng; Tại: Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội cơ sở Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Hành Chính - Tổng Hợp; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Cử nhân; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: 65 Đinh Công Tráng. TP Kon Tum
Điện thoại: 0606287771; Mobile: 01653955412
Email: maidungphdn@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn