Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,627,361

 Kinh nghiệm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên ở góc độ định lượng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Mai Thị Thanh Chung
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị: Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên và giảng viên trẻ khối các trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh toàn quốc; Số: 1;Từ->đến trang: 339-344;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn