Mai Xuân Thanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,826,556

 
Mục này được 4788 lượt người xem
Họ và tên:  Mai Xuân Thanh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/03/1980
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Xã Vinh Mỹ, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học; Tại:
Đơn vị công tác: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Trường Đại học Duy Tân
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 0236.3849244; Mobile: 0917980102
Email: mxthanh@cce.udn.vn
 Khen thưởng
[1] Giấy khen Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2013.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn