Lê Thị Hoàng Minh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 6592 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Hoàng Minh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/08/1987
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán An Biên, Lê Chân, Hải Phòng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Luật học; Tại: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Luật; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp - Hành chính; Tại: Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Dạy CN: Luật Hiến pháp - Hành chính
Lĩnh vực NC: Luật Hiến pháp -Hành chính
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2009 - 2016: Công tác tại Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Đà Nẵng
3/2017 đến nay: Giảng viên tại Khoa Luật - Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Thực tiễn thực hiện pháp luật thanh tra chuyên ngành Công Thương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Thị Hoàng Minh. Mã số: T2019 – 04 - 49. Năm: 2019. (Aug 25 2020 4:10AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số bất cập của quy định pháp luật thanh tra chuyên ngành Công Thương. Tác giả: Lê Thị Hoàng Minh. Tạp chí Nghề luật. Số: 6. Trang: 30-34. Năm 2019. (Aug 25 2020 4:22AM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 25 2020 4:38AM)
[1]Giáo trình Pháp luật đại cương Chủ biên: TS. Lê Thị Thu Hằng. Đồng tác giả: Lê Thị Hoàng Minh, Lê Đình Quang Phúc, Nguyễn Thị Hồng Phượng, Trần Thị Sáu, Trần Tuấn Sơn. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. Năm 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn