Phan Văn Minh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 22855 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Văn Minh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/04/1960
Nơi sinh: Quế Sơn
Quê quán Quế Sơn
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP toán; Tại: Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức hành chính; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Điện thoại: 02363.735666; Mobile: 0905135325
Email: pvminh@ud.edu.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên của Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Phan Văn Minh. Thành viên: . Mã số: T2008-07-01. Năm: 2009. (May 19 2011 3:03PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn