Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên của Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  ThS. Phan Văn Minh; Thành viên:  
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: T2008-07-01 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Giáo dục
marriage affairs all wife cheat i want an affair

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn