Mai Thị Thúy Diễm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,291

 
Mục này được 16409 lượt người xem
Họ và tên:  Mai Thị Thúy Diễm
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  11/04/1982
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngôn ngữ Anh; Tại: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm và Dự bị đại học; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tại: Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: maithithuydiem2013@gmail.com; mttdiem@kontum.udn.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn