Mã Thanh Thủy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,111,390

 
Mục này được 28769 lượt người xem
Họ và tên:  Mã Thanh Thủy
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/03/1963
Nơi sinh: Thái Nguyên
Quê quán Hòa phong, Hòa Vang, Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán; Tại: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy Toán; Tại: Trường Đại học Sư phạm Vinh
Dạy CN: Toán và Phương pháp dạy–học Toán.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Điện thoại: 0236 3733289; Mobile: 0905 978 478
Email: mathanhthuy.spdn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giáo viên Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1985–1990). Giảng viên Khoa Tiểu học-Mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1990–1994). Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học-Mầm non Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).


 

 Sách và giáo trình
(May 20 2011 8:59PM)(May 20 2011 9:10PM)(May 20 2011 9:19PM)(May 20 2011 9:29PM)
[1]Tài liệu học tập hình học
Chủ biên: Mã Thanh Thủy. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2009.
[2]Tài liệu học tập Toán cao cấp 1
Chủ biên: Mã Thanh Thủy. Đồng tác giả:  
.
Nơi XB: Nhà xuất bản lao động. Năm 2009.
[3]Chuyên đề Toán
Chủ biên: Mã Thanh Thủy. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2009.
[4]Toán cơ sở 1
Chủ biên: Mã Thanh Thủy. Nơi XB: Nhà xuất bản lao động. Năm 2009.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn